Besvarade remisser

2024

Remissvar Dp 1981 Forsby och Skultuna-Gillberga

Detaljplan för Alvesta 1:9 och Alvesta 3:270, Hökåsen, Västerås

Dp 1993 Detaljplan för Slottsträdgården 2

P 50-24, Komplettering till MMD om varför vi har rätt att överklaga ”Dp 1943 Irsta Olsta 2023”

Remissvar Dp 1935 – Bjurhovda 17 och Bjurhovda 3, Bjurhovda centrum

SNF-yttrande Mål nr M 4670–23 Bergtäkt och deponi Badelunda, Labyrinten

Remissvar granskning Dp 1934 Bälby Erikslund

Remissvar Forsby kraftverk. Återstart av kraftproduktion

Dp 1995 Rönnby remissvar

 

2023

M 4670-23 Remissvar Badelunda Labyrinten

Dp 1986, Samråd Tunby, Västerås

Remissvar granskning Dp1933-Gäddeholm

Remiss granskning Dp 1948 Finnslätten

Remiss granskning Dp 1943 Irsta Olsta2023

Remissvar samråd detaljplan dp 1935 Bjurhovda

Remissvar samråd riktlinjer för belysning i Västerås

Svenska kyrkans färdplan för klimatet etapp två

Remissvar samråd Västra Skälby Dp1928

 

2022

Remiss-samrad-dp-1933-gaddeholm

Remiss Samråd Dp 1975_Effekten5_Finnslätten

Remiss Samråd Dp 1926, Dp1927 och Dp1934 Erikslund

Remiss Samråd Dp 1939_Barkarö+Eriksboträdgårdsstad

Remiss Samråd Dp 1911 Detaljplan för ny väg från Gäddeholm_Västerås

Remiss Granskning Dp 1914_Stallhagen

Remiss Dp 1961 Tidö_d3BS_S1

Remiss Dp 1943 Irsta-Olsta

Remiss Samråd Dp 1926, Dp1927 och Dp1934 Erikslund

Samråd Bergtäkt Badelunda_NF_Västerås_2022-06-13

Remissvar Samråd Dp 1940 Norra Vallbyskolan

_Remiss Dp1811_Resecentrum_Granskning- 2022-02-02.

Remiss granskning Dp 1918 Närlunda jan2022

 

2021

Remissvar gällande Västerås flygplats. Överklagan skedde i januari 2020 och slutskrift skedde i november 2021. Eftersom det blev först politiskt beslut om nedläggning och sedan en folkomröstning så dröjde det från januari 2020 till hösten 2021 innan MMÖD aktivt hanterade målet.

Kopia_M3969-17_V-ås Flygplats_SNF_överklagan_s1BJ

Svea HR M 898-20_Yttrande_aktb_40-42_Naturskyddsföreningen_S1BJ-29okt.cleaned

Svea HR M 898-20_Yttrande_Naturskyddsföreningen_S1BJ.cleaned

Svea HR M 898-20_Slutskrift Naturskyddsföreningen_S2BJ.cleaned

 

Här nedan finns andra remissvar från Naturskyddsföreningen i Västerås:

Remissvar Samråd Dp 1905 Välljärnet 2 och 3 – Bäckby

Remiss samråd Dp_1886_Regattan_46_mars2021

Remiss granskning Dp 1909_Tunbytorp_mars2021

Remissvar Samråd TÖP 73

Remis – Handlingsplan friluftsliv Västerås

Remiss granskning grönstrukturplan_sep2021

Remissvar Samråd Dp-1949_Finnslätten

 

2020

Samråd Planprogram Finnslätten
Remiss_Samråd_planprogram_Finnslätten_s1BJ

Samråd Ortsdialog för Irsta planeringsunderlag
Remiss_Samråd_planeringsunderlag_Irsta_nov2020_S1BJ

Samråd Skästa Hage, Lillhärad
Remiss samråd Dp 1920_Skästa_Hage_S1BJ_jun2020

Aberga byar, Tortuna
Remiss samråd Dp 1919_Aberga_byar_S1BJ_jun2020

Närlunda verksamhetsområde
Remiss samråd Dp 1918 Närlunda nov2020_s1BJ

Tunbytorp
Remiss samråd Dp 1909_Tunbytorp_s1BJ-BK

Detaljplan – Vedbo
Remiss granskning Dp 1888 Vedbobacken-s1BJ_jan2020

Detaljplan Lodjuret 4
Remiss granskning Dp1880 GR1_inskickadGR

Kristiansborgsbadet
Remiss granskning Dp1897 Kristiansborgsbadet_s1BJ

Utställning fördjupad översiktsplan – Sätra
Remiss Utställ FÖP 68_Sätra_jan2020_s1BJ

Detaljplan 1893, Effekten, Finnslätten
Remiss granskning Dp 1893 Effekten Finnslätten_s1BJ

 

2019

Remissvar gällande Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter
Remiss Grönstrukturplan_nov-2019_s1BJ

Angående NMT sopupplag i Skultuna
NMT_soptip_Skultuna_s1BJ

Angående Nya Västerås Flygplats AB´s ansökan om nytt miljötillstånd för utökad verksamhet.
M3969-17 SNF inför huvudförhandlingen ang V-ås Flygplats_s1BJBJ

Remissvar gällande detaljplan i Skiljebo
Remiss granskning Dp 1898 Skiljebo_s1BJ

Skiljebo – remissvar
Remiss samråd Dp 1898 Skiljebo_s1BJ

Urberget – Pettersbergsskogen
Remiss granskning Dp 1874 Kv Urberget 1 Pettersberg S1BJ_2019-03-24

Remissvar – Program för ekologisk hållbarhet
Remiss Ekologisk hållbarhet Västerås_s1BJ_2019-08-30

Vedbobacken
Remiss samråd Dp 1888 Vedbobacken_s1BJ

Finnslätten – remissvar
Remiss samråd Dp 1893 Effekten Finnslätten_S1BJ

Tångsta remissvar
Remiss samråd Dp1812 Tångsta_s1BJ

Samråd – Kristiansborgsbadet
Remiss samråd Dp1897 Kristiansborgsbadet_s1BJ

Remiss gällande avgränsningssamråd för Skultuna reningsverk
Remiss Samråd Skultuna Reningsverk 2019-02-17_s1BJ (1)

 

2018

Fiskevårdsåtgärd ny faunapassage_s1BJ

Remiss Dp1811_Resecentrum_samråd_s1BJ 2018-12-18

Remiss Dp 1824 Bäckby centrum_s2BJ_2018-05-30

Remiss Dp1877 Finnslätten_s1BJ

Remiss FÖP 70 Avfart Irsta_april-2018_s1BJ

Remiss granskning Dp 1827 Kornknarren 1 Råby_s1BJ 2018-05-31

Remiss granskning Dp 1867 Gotö etapp 2_s1BJ_2018-05-30

Remiss samråd Dp 1848 Östra Bäckby_s1BJ_2018-05-30

Remiss granskning Dp 1874 Kv Urberget 1 Pettersberg s1BJ 2018-08-30

Remiss Västerås stads Vattenplan_s1BJ 2018-06-22 (1)

Granskning-Dp-1876-Öster-Mälarstrand_april-2018_s1BJ

Remiss FÖP 63 Erikslund_april-2018_s1BJ

Granskning Dp 1876 Öster Mälarstrand_april 2018_s1BJ

M3969-17 Yttrande V-ås Flygplats ansökan_ SNF-s1BJ

Skanska överklagan 2018-01-23_s1BJ

 

2017

Remiss Dp 1827 Kornknarren_d1GR-d2BJ

Remiss Granskning Dp 1829 Kofotsgatan_s1BJ

Remiss ÖP 2026-rev-aug-2017_s1BJ

Remiss Klimatprogram 2017 V-ås -s1BJ

Remiss Skanska M7189-15-aktbil50-s1BJ

SNF svar Fiskvägar V-ås jan-2017_EM_s1BJ

Remiss Dp 1838 Jakobsberg_s1BJ

 

2016

remiss-dp-1831-goto-3-1-barkaroby-_s1bj

remiss-dp-1804-ridanlaggning-mars-2016-d1bj

remiss-skanska-erikslund-m7189-15_s1bj

overklagan-dp-1820-oster-malarstrand-_juni2016_s1bj

remiss-swerock-erikslund-dnr-551-5536-14_s1bj

remiss-dp-1820-oster-malarstrand-_s1bj

remiss-2-dp-1820-oster-malarstrand-_april-s1bj-1

remiss-dp-1830-vetterslund-aug-2016_s1bj

remiss-swerock-erikslund-dnr-551-5536-14_s1bj

remiss-nkm-plan-vasteras-2016_s1bj

SNF svar samråd vattenkraftverk vid Forsby april-2016_EM_s1BJ

Remiss DP 1804 Ridanläggning mars 2016 d1BJ

Remiss Dp 1830 Vetterslund_s1BJ

Remiss-2 Dp 1820 Öster Mälarstrand _april-s1BJ

SNF svar samråd vattenkraftverk vid Forsby april-2016_EM_s1BJ