Om oss

Naturskyddsföreningen i Västerås bildades på skärtorsdagen den 13 april 1922 och hette till en början Västmanlands Naturvetenskapliga Förening.

Naturskyddsföreningen i Västerås vill värna det som är viktigt i livet, naturen och livet självt.

I stadgarna för Naturskyddsföreningen Riks, som också gäller för Naturskyddsföreningen i Västerås, står det till att börja med:

§ 1 Ändamål och organisation

Svenska Naturskyddsföreningen – i det följande benämnd Naturskyddsföreningen – är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är organiserad i kretsar, länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med eget ansvar och med egna stadgar vars innehåll inte får vara oförenligt med Naturskyddsföreningens stadgar. Vid tolkningstvist äger Naturskyddsföreningens stadgar företräde. Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation med egna stadgar, styrelse och verksamhet.

§ 2 Verksamhet

Naturskyddsföreningen ska:

  • verka för att hos människor väcka och under­hålla känslan för naturen och dess värden,
  • verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsätt­ningar,
  • väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt,

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksam­het, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

Hela dokumentet hittar du här:

Stadgar för Västeråskretsen 2014

 

Läs gärna vår verksamhetsberättelse från 2021!

Verksamhetsberättelse 2021