Om oss

Naturskyddsföreningen i Västerås bildades på skärtorsdagen den 13 april 1922 och hette till en början Västmanlands Naturvetenskapliga Förening. Presentationen som togs upp vid förra årets 100-årsfest kan ses här:  Vår historia 1997 – 2021

Naturskyddsföreningen i Västerås vill värna det som är viktigt i livet, naturen och livet självt. I stadgarna för Naturskyddsföreningen i Västerås, står det till att börja med:

§ 1 Ändamål och organisation
Svenska Naturskyddsföreningen – i det följande
benämnd Naturskyddsföreningen – är en partipolitiskt
och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och
miljövård. Föreningen är organiserad i kretsar, länsförbund och
riksförening som var för sig är juridiska personer med
eget ansvar och med egna stadgar vars innehåll inte får
vara oförenligt med Naturskyddsföreningens stadgar.
Vid tolkningstvist äger Naturskyddsföreningens stadgar
företräde. Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående
ungdomsorganisation med egna stadgar, styrelse och
verksamhet.

Hela dokumentet hittar du här:

Stadgar för Västeråskretsen

Läs också gärna vår verksamhetsberättelse för 2022!

Verksamhetsberättelse 2022