Styrelse

Styrelse för Naturskyddsföreningen Västerås, vald på årsmötet 21 mars 2017:

Ordförande
Bengt Jönsson bengt.eb.jonsson@gmail.com, 070-290 40 20

Vice ordförande
Gunnar Rosén gurosen@gmail.com, 076-787 85 98

Kassör
Ingrid Åkerman ingrid.akerman@yahoo.se, 073-649 31 31

Sekreterare
Malin Pettersson malin.pettersson@rocketmail.com, 070-305 52 79

Ledamöter
Ida Jönsson ida.helena.j@gmail.com, 073-370 03 13
Eduardo Medina eduardo.medina@telia.com, 073-937 67 61
Anna Fryxell anna.fryxell@gmail.com, 073-404 13 39

Suppleanter
Annelie Öster Friberg annelie.osterfriberg@telia.com, 021-18 79 96
Roine Andersson roine.andersson@jak.se, 021-280 66
Pia Öhman ohman-pia@hotmail.com, 073-083 60 60
Cecilia Carlhed kontakta_cecilia@live.se, 076-211 28 26

Övriga funktionärer:

Revisorer:
Roland Axelsson, 021- 30 12 76
Roger Larsson, 021-33 29 85

Revisorsuppleanter:
Elov Petersson 070-965 13 94

Valberedning
Johan Axner, 073-029 59 64
Lina Salomonsson, 073-958 43 49
Cecilia Cedervall, 070-653 78 20

Utbildningsansvarig:
Bengt Jönsson och Ingrid Åkerman

Medlemsregisteransvarig:
Eduardo Medina och Bengt Jönsson

Webbplatsansvarig:
Ida Jönsson