Styrelse

Styrelse för Naturskyddsföreningen Västerås, valda på årsmötet 21 mars 2018:

Ordförande
Bengt Jönsson bengt.eb.jonsson@gmail.com, 070-290 40 20

Vice ordförande
Gunnar Rosén gurosen@gmail.com, 076-787 85 98

Kassör
Agneta Nilsson

Sekreterare
Natalie Lindkvist natalie.c.lindkvist@gmail.com

Ledamöter
Eduardo Medina eduardo.medina@telia.com, 073-937 67 61
Ingrid Åkerman ingrid.akerman@yahoo.se, 073-649 31 31
Ida Jönsson ida.helena.j@gmail.com, 073-370 03 13
Åsa Nordin nidronasa@gmail.com

Suppleanter
Annelie Öster Friberg annelie.osterfriberg@telia.com, 021-18 79 96
Roine Andersson roine.andersson@jak.se, 021-280 66
Cecilia Carlhed kontakta_cecilia@live.se, 076-211 28 26
Milad Fahimi miladfahimi@live.se

Övriga funktionärer:

Revisorer:
Roland Axelsson, 021- 30 12 76
Eva Favaro, 070-347 44 44

Revisorsuppleanter:
Malin Petterson, 070-305 52 79
Anna Malmström, 070-621 75 79

Valberedning
Johan Axner, 073-029 59 64 (sammankallande)
Lina Salomonsson, 073-958 43 49
Cecilia Cedervall, 070-653 78 20

Utbildningsansvarig:
Bengt Jönsson och Agneta Nilsson

Medlemsregisteransvarig:
Eduardo Medina och Bengt Jönsson

Webbplatsansvarig:
Ida Jönsson