Styrelse

Styrelse för Naturskyddsföreningen Västerås, valda på årsmötet 16 mars 2020:

Ordförande
Bengt Jönsson bengt.eb.jonsson@gmail.com, 070-290 40 20

Vice ordförande
Gunnar Rosén gurosen@gmail.com, 076-787 85 98

Kassör
Alexander Franzén alexfranzen75@hotmail.com 070-158 75 13

Sekreterare
Eduardo Medina, eduardo.medina@telia.com, 073-937 67 61

Ledamöter
Åsa Nordin nidronasa@gmail.com, 070-637 26 52
Vesna Djokic vesna@sgvrecording.se, 073-807 08 11
Moa Olivensjö moaolivensjoo@gmail.com, 073-808 44 32
Lars Bohlin
Berit Karlsson

Suppleanter
Annelie Öster Friberg annelie.osterfriberg@telia.com, 070-651 75 10
Roine Andersson roine55and@gmail.com, 073-039 67 97
Ingrid Åkerman ingrid_akerman@yahoo.se, 073-649 31 31
Anders Hasselrot anders.t.hasselrot@gmail.com, 073-028 30 99

Övriga funktionärer:

Revisorer:
Roland Axelsson, rolaxelsson@gmail.com
Eva Favaro eva.favaro@telia.com, 070-347 44 44

Revisorsuppleanter:
Anna Malmström anna.malmstrom@live.com, 070-621 75 79

Valberedning
Vakant (årsstämman lämnade i uppdrag till styrelsen att hitta en sammankallande och två ledamöter till valberedning senast i september).

Utbildningsansvarig:
Bengt Jönsson och Alexander Franzén

Medlemsregisteransvarig:
Eduardo Medina och Bengt Jönsson

Medieansvarig:
Moa Olivensjö

Samordning Natursnokarna
Ingrid Åkerman