Styrelse

Styrelse för Naturskyddsföreningen Västerås, valda på årsmötet 19 mars 2024:

Ordförande
Moa Olivensjö moaolivensjoo@gmail.com, 073-808 44 32

Vice ordförande
Joanna Svärd, joannasvard93@gmail.com, 073-042 69 87

Sekreterare
Berit Karlsson, bil.karlsson@gmail.com, 070-663 15 60

Ledamöter
Eduardo Medina, eduardo.medina@telia.com, 073-937 67 61
Bertil Svensson, bertiln.svensson@gmail.com, 073-641 27 44
Lars Bohlin, lars_bohlin@hotmail.com, 072-547 58 82
Alexander Franzén, alexfranzen75@hotmail.com 070-158 75 13
Amanda Gruvnäs, amanda_gruvnas@hotmail.com

Suppleanter
Annelie Öster Friberg annelie.osterfriberg@telia.com, 070-651 75 10
Ingrid Åkerman ingrid_akerman@yahoo.se, 073-649 31 31

Övriga funktionärer:

Revisorer:
Roland Axelsson, rolaxelsson@gmail.com
Eva Favaro eva.favaro@telia.com, 070-347 44 44

Revisorsuppleanter:
Anna Malmström anna.malmstrom@live.com, 070-621 75 79

Valberedning
Johan Axner 073-0295964 johan_lisa@hotmail.com
Per-Olof Kohls  070-2922970  perolof.kohls@gmail.com
Malin Pettersson (sammankallande) 0702412286 malin.pettersson@rocketmail.com

Utbildningsansvarig:
Moa Olivensjö och Berit Karlsson

Medlemsregisteransvarig:
Eduardo Medina
Moa Olivensjö

Medieansvarig:
Moa Olivensjö

Samordning Natursnokarna
Ingrid Åkerman