Söndag 4 juni. Natursnokarnas sommarträff. Familjedag vid vattnet!

Följ med och håva efter småkryp vid Svartån. Alla barn mellan 2 – 12 år som har med sig en vuxen är välkomna! Medtag fika, stövlar och gärna flytväst till barnen.

Tid: 11.00 – ca. 13.00.
Plats: Samling vid Falkenbergska Kvarnen.
Ledare: Ingrid Åkerman, Anne Halldin, Bertil Svensson och Josefin Kjellberg
Kontakt/anmälan: anmalan.nf.vasteras@gmail.com
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland.

Måndag 22 maj. Besök på Kärrbo Prästgård

Den biologiska mångfaldens dag, instiftad av FN.

Rapportsläpp från Naturskyddsföreningen: Lantbruket, naturen och den biologiska mångfalden. Ulf Andersson tar emot oss och berättar om hur gården drivs som EU-ekologiskt jordbruk. Det finns även solceller på en åker som genererar el till driften av gården.

Tid: 18.00 – ca. 20.00.
Plats: Kärrbo Prästgård.
Samling: Vid Hälla parkering (närmast busshållplatsen) kl.17.15 (för gemensam färd /samåkning) eller vid Kärrbo prästgård ca: 18.00.
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland

Söndag 21 maj – Bi-aktiviteter för barn och vuxna

Naturskyddsföreningen och Västerås Trädgårdssällskap uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag! Välkomna till en dag på Vallby friluftsmuseum!

Kom och tillverka bihotell och gå en bivänlig tipspromenad. Du kan även rita/måla bin, humlor och blommor. Vi tillhandahåller material. Det kommer även finnas försäljning av plantor, sticklingar, fröer och trädgårdstillberhör.
Tid: 11.00 – 15.00.
Plats: Torget, Vallby Friluftsmuseum.
Kontakt/ledare: Berit Karlsson 070-663 15 60
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland, Vallby Friluftsmuseum

Fagningsdag! Välkommen att göra vårfint i Badelunda Skolträdgård! – lör 29 april

Välkommen att ge ett handtag! Vi fagar ängen vid Badelunda kyrkskola, snyggar till insektshotellet samt rensar dammen. Räfsor, krattor mm. finns men ta gärna med din favorit! Badelunda hembygdsförening bjuder på kaffe.
Tid: 10.00 och cirka 1-2 h framåt.
Plats: Badelunda kyrkskola
Kontakt: Bertil Svensson, 073-641 27 44
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland, Badelunda Hembygdsförening

 

Fagning, florainventering och slåtter på Vallby friluftsmuseum!

Under våren och sommaren kommer Naturskyddsföreningen återuppta en gammal tradition och hjälpa till att vårda en äng på Vallby friluftsmuseum. Ängen ligger i norra delen av friluftsmuseet.  Det är skyltat från Lanthandeln. Slåtterängar är en viktig miljö att vårda och bevara, de har ofta en stor artrikedom. Eftersom slåttern har minskat i Sverige så är dessa växter som trivs på näringsfattig mark hotade.

Välkommen att hjälpa till, vi behöver bli många som hjälps åt med arbetet. I maj fagar vi, det vill säga vårstädar, räfsar bort löv och grenar, därefter att inventerar vi vilka växter som finns på ängen under vår och sommar, då kommer vi kunna följa hur växtligheten förändras från år till år när vi fagar och slår. Slutligen är det dags för slåtter i augusti, vi slår ängen med lie och hänger upp skörden för att torka på hässjor.

Både du som kan hjälpa till en längre tid någon av dagarna och du som har tid en kortare stund är välkommen. Du får gärna komma och prova på eller bara titta och prata om ängsskötsel.

6–7 maj Fagning av ängen.
Tid: 10.00-16.00
Fagning innebär att vi räfsar bort gammalt gräs och löv från ängen. Räfsor, mm. finns. Har du en egen favorit, ta gärna med den.
Ta gärna med fika/matsäck. Anmälan senast 4 maj till: anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Fagning i ämnesraden.
Plats: Vallby friluftsmuseum, norra delen, se skyltar från Lanthandeln.
Ledare: Ulla Fåhraeus Museibonde, Bertil Svensson NF
Kontakt: Bertil Svensson, 073-641 27 44

Under maj-augusti inventerar vi ängen.
Vid några tillfällen kommer vi att inventera vilka olika arter som finns på ängen. I första hand kommer vi att inventera kärlväxter. Inga förkunskaper behövs, men om du har kunskaper om någon speciell artgrupp och kan bidra till inventeringen av denna artgrupp får du gärna ange det i din anmälan. När du anmält dig så meddelar vi datum och tider när vi inventerar några dagar i förväg.
Anmälan till: anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Inventering i ämnesraden.
Plats: Vallby friluftsmuseum, norra delen, se skyltar från Lanthandeln.
Ledare: Bengt Stridh, Botaniska föreningen i Västmanlands län, Bertil Svensson, NF, Ulla Fåhraeus, Museibonde
Kontakt: Bengt Stridh, 070-532 30 67

12 och 27 augusti. Slåtter. Tid: 10.00-16.00
I augusti är det dags att slå ängen och hässja höet. Liar och högafflar mm. finns, men ta gärna med en egen favorit om du har någon. Glöm inte ta med fika/matsäck.
Anmälan senast 9 augusti till: anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Slåtter i ämnesraden.
Plats: Vallby friluftsmuseum, norra delen, se skyltar från Lanthandeln.
Ledare: Ulla Fåhraeus, Museibonde, Bertil Svensson, NF
Kontakt: Bertil Svensson, 073-641 27 44
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Vallby Friluftsmuseum, Studiefrämjandet Västmanland.

Tisdag 18 april. Tusen och en art – om biologisk mångfald och människans enfald.

Martin Emtenäs, känd från ”Mitt i Naturen”, berättar personligt och engagerande om åtta djurarter som har det svårt och hotar att försvinna. Han visar samtidigt hur vi människor har urholkat naturen som omger oss – skogarna, ängarna, haven och de en gång så vildsinta älvarna i norr. Vi har förlorat mycket längs vägen när vi använt naturtillgångar och förändrat vårt samhälle. Vad är det vi fått i stället? Offrar vi den biologiska mångfalden för något bättre? Vad är en art värd?

Tid: 18.00 – 21.00.
Plats: Tomaskyrkan, Cedergatan 1.
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland, Svenska kyrkan i Västerås.