Måndag 4 dec – Giftfri förskola/skola i Västerås – inställt

Våren 2016 höll representanter från Västerås stad en föreläsning om arbetet med att minska/ta bort gifter i förskola och skola. Ett av stadens viktigaste områden var och är att skapa bra miljöer för barn. Det kopplade till Naturskyddsföreningens kampanj år 2014 om giftfri förskola och giftfri miljö för barn och vuxna.

Hur har det gått? Hur har Västerås stad lyckats hantera problemet med kemikalier i byggnadsmaterial och städprodukter i våra skolor? Är barnens miljö giftfri? Välkommen på en spännande föreläsning hos Studiefrämjandet!

Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Studiefrämjandets hörsal, Pilgatan 8C
Föredragshållare: Eva Kruse. Magdalena Rehnberg, Christina Larsson, barn och utbildningsförvaltningen Västerås stad
Kontakt: Bertil Svensson, 073-641 27 44.
Anmälan till: anmalan.nf.vasteras@gmail.com, Ange Giftfri förskola i anmälan
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Västerås stad, Studiefrämjandet Västmanland.

Tisdag 7 november – Klimatet och klimatanpassning Västmanland.

Vi måste både minska våra klimatutsläpp och anpassa oss till förändrat klimat. Vilka och hur stora utsläppskällor har vi i Västmanland och hur utvecklas/ avvecklas de. Hur ser sårbarheter/ risker ut i Västmanland? Finns torrlagda våtmarker i Västmanland lämpliga för återvätning? Vilka problem finns för att genomföra klimatåtgärder?

Tid: 18.00 – 20.00.
Plats: Hörsalen, Västerås Stadsbibliotek, Biskopsgatan 1.
Föredragshållare: Måns Enander med flera Länsstyrelsens klimatfunktion.
Kontakt: Bengt Jönsson, 070-290 40 20
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Länsstyrelsen i Västmanland och Studiefrämjandet Västmanland.

Måndag 23 oktober – Den svenska skogens ekologiska situation efter 60 år med kalhyggesskogsbruk.

Skogen i Sverige har påverkats av människan under tusentals år, särskilt i den södra halvan har förändringarna från naturskog till åkermarkslandskap gjorts för mycket länge sedan. Men den boreala skogen har aldrig varit så hårt utsatt för omformandet från naturskogslandskap till industrilandskap som de senaste 60 åren, vilket beror på det storindustriella kalhyggesbruket. Sverige som vill vara en förebild i världen när det kommer till miljöfrågan, är när det gäller skogen och dess ekosystem i själva verket ett avskräckande exempel på hur man inte ska bedriva skogsbruk.

Sebastian Kirppu, skogsbiolog, har under de senaste 25 åren jobbat med och engagerat sig för skogens ekosystem, framför allt barrnaturskogen. Han har inventerat skogar och hotade arter samt varit sommarpratare (2014) och var med i SVT:s vetenskapsserie ”Slaget om Skogen”

Tid: 18.00 – 19.30.
Plats: Hörsalen, Västerås Stadsbibliotek, Biskopsgatan 1.
Kontakt: Bertil Svensson, 073-641 27 44.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland, Skydda skogen.

Söndag 8 oktober. Utflykt till Myran, en återskapad våtmark i Hjulbäcken.

Viktor Kärvinge, vattensamordnare för Sagåns avrinningsområde, guidar oss på utflykten till Myran som för länge sedan var en våtmark som dikades ut för att bli jordbruksmark. Med större krav på rationellt jordbruk och färre betande djur var Myran inte längre lönsam att bruka. Markägaren tyckte att 1/3 av den gamla jordbruksmarken fick bli våtmark igen genom en ”återmeandring”. Man ger tillbaka vattendraget dess naturliga form och möjlighet att förändra sig. Vattendragets möjlighet att bredda ut sig återskapades och på så vis även landskapets förmåga att fördröja vatten.

Tid: 14.00 – 16.00.
Plats: Visbo kvarn 106, Sala.
Samling: 13.15 vid ABB Arena Nord, Rocklunda framför ishockeyhallen för gemensam färd /samåkning eller vid Visbo kvarn 106, utefter väg 70, ca 2km öst om Tärna kyrka kl. 14.00.
Anmälan senast 4 oktober till: anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Myran i ämnesraden
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland.

Lör 7 okt – Klädbytardag

Under Miljövänliga veckan (v40) anordnar vi tillsammans med Folkuniversitetet en klädbytardag. Ta med dig max 10 hela och rena plagg eller accessoarer för dam, herr eller barn. Du kommer få en biljett per plagg och kunna byta till dig nya plagg! Helt gratis såklart. 😊
Inlämning av kläder: 10.00-12.00
Klädbyte: 11.00-14.00
Plats: Smedjegatan 9-13, Västerås
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås & Folkuniversitetet Västmanland
ps: Vi kommer även uppmärksamma årets tema vilket är EKO. Varmt välkomna!

Måndag 2 oktober. Välja eller inte välja ekologiskt på tallriken

Vesna Djokic´, miljövetare som arbetar som miljöutbildningskonsulent, föreläser om ekologisk mat. Den uppåtgående trenden med ekologisk mat som vi har haft under många år, håller nu på att plana ut. Varför har det blivit så, och vad innebär egentligen begreppet – ekologiskt?

Ekologiskt jordbruk och ekologisk mat – finns det bara fördelar, eller? Vad är det som styr konsumentens val mellan ekologiskt och icke ekologiskt i matbutiken? Vesna Djokic´ gör sitt bästa för att ge dig svaren på de frågorna, som förhoppningsvis leder till nya insikter om mervärdet av ekologisk mat, som gör att du oftare väljer ett ekologiskt alternativ på tallriken.

Tid: 18.00 – 19.30.
Plats: Hörsalen, Västerås Stadsbibliotek, Biskopsgatan 1.
Kontakt: Berit Karlsson, 070-663 15 60.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland.

Söndag 24 september – Natursnokarträff på Björnön.

Höst i naturen! Vi letar svampar, tittar i luppar och leker. Ta med matsäck.
Ålder 3-10år. Barnen är välkomna tillsammans med en ansvarig vuxen.
Tid: 11.00 – ca 13.00.
Plats: P-platsen mittemot Björnögården.
Klädsel: Oömma kläder efter väder.
Ledare: Ingrid Åkerman, Bertil Svensson, Anne Halldin, Josefin Kjellberg.
Kontakt: Ingrid Åkerman ingrid_akerman@yahoo.se
Anmälan: anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Natursnokarträff 24/9 i ämnesraden.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland.

Lördag 23 september – Guidning bland naturvårdsarter.

Jacob Rudhe Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen guidar oss i Östringby Naturreservat som ligger i Svartådalen norr om Svanå. I huvuddelen av området växer gran- och barrblandskogar på friska blåbärsmarker och på mossrika marker med glesa fältskikt. Måttligt utbredda skogstyper är örtgranskog och gransumpskog med inslag av örter och ormbunkar i fältskiktet, tallskog på torrare marker bevuxna med bärris och lavar samt lövskog på torr-fuktig mark.

Skogen har efter lång tid med extensivt skogsbruk utvecklat tydliga naturskogsdrag där en varierad åldersstruktur och täthet, påtagligt inslag av gamla träd och död ved i olika former är de mest typiska karaktärsdragen. Här kan vi se både intressanta kärlväxter, svampar, lavar och mossor samt ett flertal krävande marksvampar utmärker sig. Ta med fika!

Tid: 09.00 – 13.00.
Plats: Samling vid ABB Arena Nord Rocklunda (ishockeyhallen) för samåkning, Rocklunda.
Kontakt: Bertil Svensson, 073-641 27 44.
Anmälan senast 20/9: till anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Svanå i ämnesraden.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland.

Måndag 18 september – Tranor och gäss vid Hjälstaviken.

Tusentals tranor och stora flockar av vitkindad gås och grågås flyger in vid skymningen. Varmt välkomna att följa med till Hjälstaviken! Ta gärna med matsäck och varma kläder. Tänk på att kvällen kan bli kylig.

Tid: 17.45 – 20.00.
Samling: Vid Hälla parkering kl.17.00 (för gemensam färd /samåkning) eller vid Hårby parkeringen (söder Hjälsta by) ca: 17.45.
Ledare: Bengt Jönsson, 070-290 40 20.
Anmälan senast 15 september: anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Hjälstaviken i ämnesraden.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland.