Onsdag 6 mars. Invasiva främmande arter. 

Zsombor Károlyi, Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland föreläser om invasiva främmande arter – ett växande problem i våra tätorter, infrastruktur och trädgårdar. I Västmanland förekommer ett antal problematiska växter med olika utbredning och förutsättningar. Vad är det som gäller kring invasiva arter, hur påverkar de vår inhemska flora och fauna, och vad kan vi göra åt problemet? Vi lämnar gott om tid till frågor och diskussioner.

Tid: 18.00 – 19.30.
Plats: Hörsalen Stadsbiblioteket Västerås.
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Botaniska Föreningen i Västmanland, Koloniträdgårdsförbundet, Västerås Trädgårdssällskap, Mälardalskretsen av Trädgårdsamatörerna, Västerås Allmänna Villaförening, Studiefrämjandet Uppsala Västmanland.

Tisdag 5 mars. Hur ser prognosen för Mälaren ut? – Inställt

Anders Hasselrot är doktor i Limnologi och SNF’s representant i Mälarens vattenvårdsförbund. Anders går igenom bevakningsprogrammen, simulering av vattenståndsförändringar samt föreslår drastiska handfasta förslag för att ge Mälaren det skydd som behövs.
Tid: 18.00 – 19.30.
Plats: Hörsalen Västerås stadsbibliotek, Biskopsgatan 1, samt digitalt.
Kontakt: Anders Hasselrot, 073-028 30 99.
Anmälan senast 28 februari: ath@knowledgediscovery.se skriv ’Mälarseminariet hörsalen’ om du deltar fysiskt. Skriv ’Mälarseminariet google meet’ om du deltar virtuellt.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Västerås, Studiefrämjandet Västmanland.

Filmen Avtryck – Måndag 12:e februari

Vad kan en människa göra?
Vad kan en grupp människor göra?
Vad vill vi lämna efter oss?

Välkommen på visning av filmen Avtryck – en vacker film som bjuder på inspirerande exempel för en levande framtid och visar på omställningens många möjligheter. Filmen är en dokumentär av Mattias Olsson, som träffat och intervjuat initiativ och människor som gått samman för en mer hållbar samhällsutveckling runt om i Sverige! Inspirerande!

Filmen är en samproduktion mellan Campfire Stories och svenska Omställningsnätverket.

Tid: måndag 12:e februari, kl 18
Plats: Elektra Bio, Sintervägen 6 i Västerås
Längd: 75 min
Boka biljett: elektrabio.se/avtryck
Pris: 100 kronor, priset inkluderar fika med kärleksmums

Filmen visas i samarbete med Naturskyddsföreningen i Västerås och Västmanland. Efter filmen har vi ett samtal om vad vi tänker om samtiden och framtiden.

Tisdag 19 mars. Årsmöte Västeråskretsen. Detta är kretsens officiella kallelse till årsmötet.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt aktivitet. Vi bjuder på fika. Eventuella motioner skall lämnas till styrelsen senast den 1 mars.

Tid: 18.00 – 20.45.
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8 c. Rum Kulturen.
Kontakt: Moa Olivensjö 073-808 44 32.
Anmälan senast 15 mars: anmalan.nf.vasteras@gmail.com  Ange Årsmöte i ämnesraden.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Uppsala Västmanland.

Söndag 11 februari. Natursnokarnas vinterutflykt

Temat för vinterträffen är spår i snö. Vilka djur är det som stannar kvar på vinterhalvåret? Vad äter älgen och vilka fåglar matar vi utanför fönstret? Vi ska snoka efter spår, leka lekar och fika. KOM IHÅG matsäcken, gärna varm dryck för kalla magar.
Ålder 3-10år. Barnen är välkomna tillsammans med en ansvarig vuxen.
Tid och plats: 11.00 – ca 13.00.
Plats: P-platsen mittemot Björnögården.
Klädsel: Varma och oömma kläder efter väder.
Ledare: Ingrid Åkerman, Anne Halldin, Bertil Svensson.
Kontakt: Ingrid Åkerman, ingrid_akerman@yahoo.se
Anmälan till: anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Natursnokar 11/2 i ämnesraden.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Västerås och Studiefrämjandet Västmanland.

Måndag 4 dec – Giftfri förskola/skola i Västerås – inställt

Våren 2016 höll representanter från Västerås stad en föreläsning om arbetet med att minska/ta bort gifter i förskola och skola. Ett av stadens viktigaste områden var och är att skapa bra miljöer för barn. Det kopplade till Naturskyddsföreningens kampanj år 2014 om giftfri förskola och giftfri miljö för barn och vuxna.

Hur har det gått? Hur har Västerås stad lyckats hantera problemet med kemikalier i byggnadsmaterial och städprodukter i våra skolor? Är barnens miljö giftfri? Välkommen på en spännande föreläsning hos Studiefrämjandet!

Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Studiefrämjandets hörsal, Pilgatan 8C
Föredragshållare: Eva Kruse. Magdalena Rehnberg, Christina Larsson, barn och utbildningsförvaltningen Västerås stad
Kontakt: Bertil Svensson, 073-641 27 44.
Anmälan till: anmalan.nf.vasteras@gmail.com, Ange Giftfri förskola i anmälan
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Västerås stad, Studiefrämjandet Västmanland.

Tisdag 7 november – Klimatet och klimatanpassning Västmanland.

Vi måste både minska våra klimatutsläpp och anpassa oss till förändrat klimat. Vilka och hur stora utsläppskällor har vi i Västmanland och hur utvecklas/ avvecklas de. Hur ser sårbarheter/ risker ut i Västmanland? Finns torrlagda våtmarker i Västmanland lämpliga för återvätning? Vilka problem finns för att genomföra klimatåtgärder?

Tid: 18.00 – 20.00.
Plats: Hörsalen, Västerås Stadsbibliotek, Biskopsgatan 1.
Föredragshållare: Måns Enander med flera Länsstyrelsens klimatfunktion.
Kontakt: Bengt Jönsson, 070-290 40 20
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Länsstyrelsen i Västmanland och Studiefrämjandet Västmanland.

Måndag 23 oktober – Den svenska skogens ekologiska situation efter 60 år med kalhyggesskogsbruk.

Skogen i Sverige har påverkats av människan under tusentals år, särskilt i den södra halvan har förändringarna från naturskog till åkermarkslandskap gjorts för mycket länge sedan. Men den boreala skogen har aldrig varit så hårt utsatt för omformandet från naturskogslandskap till industrilandskap som de senaste 60 åren, vilket beror på det storindustriella kalhyggesbruket. Sverige som vill vara en förebild i världen när det kommer till miljöfrågan, är när det gäller skogen och dess ekosystem i själva verket ett avskräckande exempel på hur man inte ska bedriva skogsbruk.

Sebastian Kirppu, skogsbiolog, har under de senaste 25 åren jobbat med och engagerat sig för skogens ekosystem, framför allt barrnaturskogen. Han har inventerat skogar och hotade arter samt varit sommarpratare (2014) och var med i SVT:s vetenskapsserie ”Slaget om Skogen”

Tid: 18.00 – 19.30.
Plats: Hörsalen, Västerås Stadsbibliotek, Biskopsgatan 1.
Kontakt: Bertil Svensson, 073-641 27 44.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland, Skydda skogen.

Söndag 8 oktober. Utflykt till Myran, en återskapad våtmark i Hjulbäcken.

Viktor Kärvinge, vattensamordnare för Sagåns avrinningsområde, guidar oss på utflykten till Myran som för länge sedan var en våtmark som dikades ut för att bli jordbruksmark. Med större krav på rationellt jordbruk och färre betande djur var Myran inte längre lönsam att bruka. Markägaren tyckte att 1/3 av den gamla jordbruksmarken fick bli våtmark igen genom en ”återmeandring”. Man ger tillbaka vattendraget dess naturliga form och möjlighet att förändra sig. Vattendragets möjlighet att bredda ut sig återskapades och på så vis även landskapets förmåga att fördröja vatten.

Tid: 14.00 – 16.00.
Plats: Visbo kvarn 106, Sala.
Samling: 13.15 vid ABB Arena Nord, Rocklunda framför ishockeyhallen för gemensam färd /samåkning eller vid Visbo kvarn 106, utefter väg 70, ca 2km öst om Tärna kyrka kl. 14.00.
Anmälan senast 4 oktober till: anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Myran i ämnesraden
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet Västmanland.