Vattenverket, Mälarenergi!

Onsdag 19 april! OBS ändrad plats till vattenverket! Mälarenergi blev tvungna starta en omfattande renovering av reningsverket så alla besök under våren blev inställda eller omflyttade till reningsverket. Det blir en presentation av både vattenverket och reningsverket. Vattenverket ligger på Björnövägen, i kröken före björnöbron. Parkeringsmöjligheter finns. Vårt dricksvatten kommer från Mälaren. Vårt avlopp passerar reningsverket och renat […]

Läs mer

Fågelmålning på Galleri K visning för Naturskyddsföreningen

Måndag 27 mars Gunnar Forsman visar fågelmålningar, guidar runt i utställningen och berättar om sitt måleri. Målningarna utgår från fågelskådarfärder på Öland och Gotland, men även från Västmanland. Gunnar Forsman har ett genuint intresse för naturen och har t.ex. varit en frilansande naturskribent/tecknare för Vlt i 30 år. Utställning ”fågel” på Galleri K i Västerås […]

Läs mer

Årsmöte Västeråskretsen- Välkomna!

Tisdag 21 mars Vi börjar med förhandlingarna och bjuder sedan på kaffe och smörgås. Efter det välkomnar vi Susanna Hansen, vattensamordnare Västerås stad. Hon kommer att berätta om Fiskvägar vid Turbinbrons kraftverk samt Falkenbergska kvarndammen. Susanna kommer också att berätta om planerna på en vattenpark vid Johannisberg. Kom och se vad som gjorts 2016 och diskutera vad som […]

Läs mer

Nya remisser!

Naturskyddsföreningen i Västerås har svarat på flera remisser och nu kan Ni också ta del av vårat arbete. Direktlänkar: Remiss Klimatprogram 2017-2020 Västerås stad 2017-02-28 Remiss Skanska Mål nr M7189-15 2017-02-17 Remissvar till samrådsunderlag av fiskvägar i Västerås 2017-01-14 Se alla remisser under fliken ”Remisser” .

Läs mer

Remiss: Detaljplan 1838 Jakobsberg

Naturskyddsföreningen har tagit del av samrådshandlingarna, deltagit vid samrådsmötet den 18/1 samt gjort besök på platsen för planområdet. Vi har också pratat med naturintresserade boende i området. Vi lämnar i bifogade dokument våra synpunkter. Läs remissen här eller håll utkik under fliken ”Remisser” i menyn, där uppdateras nya remisser kontinuerligt.

Läs mer

Föredrag om delningsekonomi

Torsdag 9 februari Delningsekonomi: En av lösningarna på konsumtionens negativa följder? Köp mindre – få tillgång till mer. Hyr, låna, ge bort, byt, samåk m.m. Några sätt att minska slöseriet med jordens resurser. Kom och lyssna, lär, inspireras och diskutera! Tid och plats: 19:00-21:00, Stadsbibliotekets hörsal. Ingen inträdesavgift. Föredragshållare: Eva Eiderström, Naturskyddsföreningen, chef Handla Miljövänligt […]

Läs mer

DN Debatt. ”Inget av partierna lever upp till de uppsatta klimatmålen”

”Politiken håller inte. Inget av de budgetförslag som lagts fram lever upp till vare sig Parisavtalet eller de klimatmål som partierna enats om. Anmärkningsvärt är bland annat att de rödgröna inte arbetar för grön skatteväxling och att Moderaternas förslag som helhet leder till ökade utsläpp, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.” Läs hela debattartikeln här –> DN Debatt. […]

Läs mer

Västerås gröna områden

Torsdag 24 november Att på olika sätt kunna se och vistas i gröna miljöer har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Västerås stad uppdaterar nu sin Grönstrukturplan. Kom, se, lyssna och för fram dina synpunkter. Tid och plats: 18:30 – 20:30 , Stadsbiblioteket Presentation: Kristoffer Jasinski, Stadsekolog Västerås stad Kontakt / info: Bengt […]

Läs mer

Välkommen till Länsförbundets höstkonferens och extrastämma!

Lördagen den 12 november 2016 i Västerås. Temat för höstträffen är framtidens järnväg och järnvägstransporter i Sverige. Föredrag av Evert Andersson, professor emeritus KTH. Tid finns efteråt för frågor och fördjupande diskussioner. Även icke medlemmar är välkomna. Kallelse till extra stämma. Härmed kallas ombud och intresserade medlemmar till Naturskyddsföreningen i Västmanlands extrastämma. Extrastämman sammankallas med […]

Läs mer

Bli Vett & Watt-utförare -Välkommen ikväll!

Naturskyddsföreningen i Västmanland är medlem av Förbundet Agenda 21 i Västmanland. Vi stödjer nedanstående initiativ och uppmanar er som är intresserade av energi- och klimatfrågor och kan tänka er bli cirkelledare att kontakta Eric Söderberg. Lär ut energifrågor – bli Vett & Watt-utförare  Som Vett & Watt-utförare lär du ut förnybar energi och energibesparing i […]

Läs mer