Nya remisser!

Naturskyddsföreningen i Västerås har svarat på flera remisser och nu kan Ni också ta del av vårat arbete. Direktlänkar: Remiss Klimatprogram 2017-2020 Västerås stad 2017-02-28 Remiss Skanska Mål nr M7189-15 2017-02-17 Remissvar till samrådsunderlag av fiskvägar i Västerås 2017-01-14 Se alla remisser under fliken ”Remisser” .

Läs mer

Remiss: Detaljplan 1838 Jakobsberg

Naturskyddsföreningen har tagit del av samrådshandlingarna, deltagit vid samrådsmötet den 18/1 samt gjort besök på platsen för planområdet. Vi har också pratat med naturintresserade boende i området. Vi lämnar i bifogade dokument våra synpunkter. Läs remissen här eller håll utkik under fliken ”Remisser” i menyn, där uppdateras nya remisser kontinuerligt.

Läs mer

Föredrag om delningsekonomi

Torsdag 9 februari Delningsekonomi: En av lösningarna på konsumtionens negativa följder? Köp mindre – få tillgång till mer. Hyr, låna, ge bort, byt, samåk m.m. Några sätt att minska slöseriet med jordens resurser. Kom och lyssna, lär, inspireras och diskutera! Tid och plats: 19:00-21:00, Stadsbibliotekets hörsal. Ingen inträdesavgift. Föredragshållare: Eva Eiderström, Naturskyddsföreningen, chef Handla Miljövänligt […]

Läs mer

DN Debatt. ”Inget av partierna lever upp till de uppsatta klimatmålen”

”Politiken håller inte. Inget av de budgetförslag som lagts fram lever upp till vare sig Parisavtalet eller de klimatmål som partierna enats om. Anmärkningsvärt är bland annat att de rödgröna inte arbetar för grön skatteväxling och att Moderaternas förslag som helhet leder till ökade utsläpp, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.” Läs hela debattartikeln här –> DN Debatt. […]

Läs mer

Västerås gröna områden

Torsdag 24 november Att på olika sätt kunna se och vistas i gröna miljöer har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Västerås stad uppdaterar nu sin Grönstrukturplan. Kom, se, lyssna och för fram dina synpunkter. Tid och plats: 18:30 – 20:30 , Stadsbiblioteket Presentation: Kristoffer Jasinski, Stadsekolog Västerås stad Kontakt / info: Bengt […]

Läs mer

Välkommen till Länsförbundets höstkonferens och extrastämma!

Lördagen den 12 november 2016 i Västerås. Temat för höstträffen är framtidens järnväg och järnvägstransporter i Sverige. Föredrag av Evert Andersson, professor emeritus KTH. Tid finns efteråt för frågor och fördjupande diskussioner. Även icke medlemmar är välkomna. Kallelse till extra stämma. Härmed kallas ombud och intresserade medlemmar till Naturskyddsföreningen i Västmanlands extrastämma. Extrastämman sammankallas med […]

Läs mer

Bli Vett & Watt-utförare -Välkommen ikväll!

Naturskyddsföreningen i Västmanland är medlem av Förbundet Agenda 21 i Västmanland. Vi stödjer nedanstående initiativ och uppmanar er som är intresserade av energi- och klimatfrågor och kan tänka er bli cirkelledare att kontakta Eric Söderberg. Lär ut energifrågor – bli Vett & Watt-utförare  Som Vett & Watt-utförare lär du ut förnybar energi och energibesparing i […]

Läs mer

TTIP och Naturskyddsföreningens ställningstagande

De senaste dagarna har det varit en intensiv diskussion om handelsavtalet mellan EU och Canada. Diskussionen och motståndet mot avtalet handlar till en del om de saker som Greenpeace och Naturskyddsföreningen belyste i ett par debattartiklar i DN maj 2016, men då med fokus på TTIP, dvs handelsavtalet mellan EU och USA. Här följer några […]

Läs mer

Filmvisning – Fjället i mitt hjärta med Ingemar Lind

Tisdag 11 oktober kl.18.00! En hyllning till det landskap som Ingemar Lind haft som hemmamarker sedan början av 90-talet. Även denna gång är det årstidsväxlingarna som är själva tråden i filmen. Vårvintern med det magiska ljuset. Flyttfåglarnas ankomst och med dem alla ljudupplevelser. Mer info: Ingemar Lind – inbjudan http://www.ingemarlind.se  Tid och plats: 18:00 – […]

Läs mer