En hälsning från Hornborgasjön

Vår ordförande Bengt Jönsson skickar en hälsning från Hornborgasjön! Han var på plats den gångna helgen och rapporterar att det blev två riktigt fina vårdagar med 18200 tranor på lördagen och 19900 på söndagen. ”På bilden ser man c:a 1/10 av ängarna där tranorna finns på dagen. Tranorna känner sig trygga och kan gå så nära som 50 meter från stängslet. På kvällen (efter mörkrets inbrott) när tranorna flugit ut i sankmarkerna och sjön för att sova så sprider man ut flera ton korn på ängarna. Bland tranorna rör sig också t.ex. sångsvanar, gräsänder, krickor.”DSC_0067 DSCN1790

Ska vi elda för Kråkorna?

Energirenovering av miljonprogrammet och våra övriga äldre hus.

ELDA

Naturskyddsföreningen i Västerås är med och arrangerar ett seminarium energirenovering av våra äldre hus. Sveriges regering har satt visionen inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, detta för att höjningen av jordens medeltemperatur skall begränsas till högst 2 grader C. Det är bara 35 år tills att vi skall ha ställt om produktion och konsumtion så att koldioxidutsläppen närmar sig 1 ton per person, från dagens 10 ton.

Sektorn bostäder och service står för närmare 40 % av energian­vändningen i Sverige. Riksdagen har satt som mål att denna skall minska med 20 % till 2020 och 50 % till 2050. Husen som byggts under miljonprogrammet, liksom övriga äldre hus från 60- och 70-talet är i stort behov av en ålders- och slitage renovering. I samband med detta är det också lämpligt att göra en långsiktigt hållbar energirenovering innefattande klimatskalet, d.v.s. fönster, väggar och tak liksom ventilations- och värmesystem. Byggnadens energibehov sänks då när det är som kallast vilket ger den största miljönyttan.

Med kortsiktiga företagsekonomiska kalkyler är det svårt att få lönsamhet för de mer omfattande energiåtgärderna. Dock är dessa åtgärder nödvändiga ur samhällssynpunkt för att vi skall nå klimatmålen. Det behövs troligen både statligt stöd och långsiktiga kalkylmodeller för att få drivkraft till att nå 50 % energieffektivisering i samband med normal åldersrenovering.

Program för kvällen (vissa ändringar/ tillägg kan ske)

18:00 Kenneth Österlund Förbundet Agenda 21och Bengt Jönsson Naturskyddsföreningen Västerås

Thomas Söderberg, biskop Västerås stift .
Klimatsmart och sparad energi. Hur vi tar ansvar för hela livet in i framtiden.

Hans Nilsson, energirådgivare.
”Energieffektivisering är inte svårt – bara komplicerat”.  Bättre styrmedel och bättre affärsmodeller behövs. Snegla t.ex. på England.

Hans Eek, arkitekt, Passivhuscentrum.
Energieffektivisering i verkligheten. Praktikfall.

Sven Ljung, utredare, Byggnads
Hur kan vi upprusta och energieffektivisera våra bostäder för att nå klimatmålen och skapa tusentals arbetstillfällen? Tyskland har en fungerande modell.

Johan Lindahl opinionsbildare/utredare Hyresgästföreningen.
En socialt hållbar övergång till ett klimatsmart boende.

19:55 Paus + fika  (dryck och tilltugg, ej kaffe viket dock finns i automat 1 tr ned)

20:15 Frågor och debatt. Politiker, bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, allmänheten.   a) Intervju med Anna Malmström, energirådgivare Västerås stad
b)Frågor till föredragshållarna och debatt.

20:55 Avslutning

Nu kommer ett nytt nummer av Gröna Draken i brevlådan!

I nya numret av Gröna Draken möter du bland andra Florian och Lola Baumgarten som driver Jädersbruks Ekologiska herrgård. Läs också om Mästerkockarna Amir och Markiz som bjuder på vårsoppa, Gröna Drakens 20-årsfirande samt Arbogas Aspar som får egen trappa. Gröna Draken bjuder dessutom på ett uppslag med tips där man kan möta våren på fina platser i länet.

Gröna Draken ges ut av Förbundet Agenda 21, där Naturskyddsföreningen Västerås är med, och ger handfasta tips och råd om smarta miljöval och vad du själv kan göra för att bidra till en bättre och rättvisare värld.

Gröna Draken finns inom kort även på nätet (www.fa21.se) som blädderbar E-tidning och med över 900 artiklar i ett artikelarkiv.GrD1_14_450px