Miljödag seminarieförmiddag

Tisdag den 10 juni Kl.09.00-12.00 genomfördes ett seminarium som flyttades till betasalen Olof C

Programmet var

  • om kemikalier, miljöpåverkan och vår hälsa Tisdag den 10 juniOmegasalen på Mälardalens högskola i VästeråsVi utsätts dagligen för miljöföroreningar som kan påverka vår hälsa, på väg till jobbet, i hemmet, i mataffären och i tvättstugan. Forskning visar att det finns samband mellan miljöföroreningar och folksjukdomar som bland annat hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, fetma och diabetes. För att uppmärksamma detta anordnar Landstinget Västmanland tillsammans med Mälardalens högskola en hel förmiddag fylld med intressanta föreläsningar om ohälsa som orsakas av miljön. Vad utsätts vi för egentligen och hur påverkar kemikalier vårt dagliga liv? 09.00-09.10 Inledning 09.10-09.40 Miljöhälsorapport utifrån ett barnperspektiv
  • Fredrik Söderqvist, med.dr och epidemiolog, berättar om Socialstyrelsens miljöhälsorapport som berör barns miljörelaterade ohälsa utifrån de vanligaste sjukdomarna och besvären.
  • Barbara Conte, landstingsråd med ansvar för miljö- och hälsofrågor, inleder dagen.
  • Kl.09.00-12.00

09.40-10.00 Dricksvatten

Vi är bortskämda med bra dricksvatten i Sverige. Men är vattnet alltid bra? Överläkaren Håkan Löfstedt  från Arbets- och miljömedicin föreläser om dricksvatten. Idag har egna brunnsägare eget ansvar för sina brunnar men vad kan det finnas i dem? Stämmer det att den enskilda personen verkligen har ansvar enligt EU:s vattendirektiv?

10.00-10.20 Fika

10.20-10.50 Kemikaliesamhället och folkhälsan

Vesna Djokic´, universitetsadjunkt i Miljövetenskap på Mälardalens Högskola berättar om kemikalier och hur de påverkar vår folkhälsa. Varför använder vi kemikalier och var finns de? Varför är de farliga för miljö och människor och vad kan vi göra för att minska exponeringen av kemikalier?

10.50-11.20 Hur ska vi arbeta med kemikalier?

Caroline Söderlund från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad berättar om hur de ska arbeta med kemikaliefrågan eftersom Västerås stad har som mål att bli Sveriges bästa miljökommun.

10.20-11.50 Riskkommunikation

Lars-Erik Warg, docent i psykologi från Arbets- och miljömedicin berättar om riskkommunikation, det vill säga kommunikation mellan experter och allmänhet, och menar att oron för att vara utsatt för en hälsorisk också kan orsaka ohälsa.

11.50-12.00 Paneldiskussion

 

Gökotta

Gökotta i Asköviken 2014-05-29_d2

Torsdag 29 maj – Vårmorgon vid Asköviken Gökotta med fågelskådning. Det blev en mycket fin morgon men lite blåsigt.

Artlistan blir längre och längre för varje år och publiceras här som .PDF-fil: Klicka först på Läs mer: och sen på länken ovan Gökott…d2

Kontakt/ledare: Bengt Jönsson, Arrangör: Naturskyddsföreningen

Ett stort tack för energiseminariet!

För några veckor sedan höll vi på Naturskyddsföreningen i Västerås och i Västmanland ett seminarium ihop med förbundet Agenda 21 och Studiefrämjandet. Det handlade om energieffektivisering av våra äldre flerbostadshus – Ska vi elda för kråkorna? Nu vill vi rikta ett stort tack till alla ni som var med och gjorde seminariet möjligt!

Länsstyrelsen
Studiefrämjandet
Förbundet Agenda 21 och Gröna Draken
Svenska kyrkan
Karin Widell
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna

– TACK!

 

Vi riktar också ett stort tack till Inger Widell som med sin energi och stora arbetsinsats gjort detta seminarium möjligt.

Här kan du läsa de presentationer som hölls:

En socialt hållbar övergång till ett klimatsmart boende av Johan Lindahl, utredare på HSB

Byggnads föreslår energisparlån för att möta klimatmålen av Sven Ljung från Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet).

Effektivisering är inte svåŒrt, bara komplicerat! av Hans Nilsson från Energieffektiviseringsföretagen.

Guidad vandring runt Skultuna – Sågdammen

Tisdag 6 maj – Sågdammsrundan

Vandringen på nyspångade Sågdammsrundan med bäverskådning.  (Det var för tidigt och för kallt och för blåsigt för näktergal.)  Guiden Gert Ericsson gjorde en trevlig och underhållande visning i det tuffa vädret. Dock inget regn förrän vi sett allt inklusive flera bävrar.

Sågdammens P vid gamla järnvägsbron kl 19 hittar du på egen hand 1,3 kilometer norr om Skultuna vid vägen mot Haraker och Vagersta.

Sök även på ”Sågdammen” på Facebook. Det finns 3 olika sidor där, med olika tema.

Grodor och salamandrar på Djäkneberget:

Salamandrar och grodor vandrar över när det är 4 -5 grader varmt på kvällen. Det är därför svårt att kunna upprepa den lyckade visning vi hade för ett par år sen med riktigt många. Några grodor och paddor smiter över på andra tider så att det blir lite rörelse i dammen och lite rom finns det också.
Salamandervandring likaså. Titta och lyssna gärna också vid större dammen dagtid och på kvällen innan det blir mörkt.
Gå försiktigt så ni inte trampar på salamandrarna, några är bara 5 -6 cm långa! Ha gärna en ficklampa , inte allt för stark, så ni ser dom. Lycka till!

En hälsning från Hornborgasjön

Vår ordförande Bengt Jönsson skickar en hälsning från Hornborgasjön! Han var på plats den gångna helgen och rapporterar att det blev två riktigt fina vårdagar med 18200 tranor på lördagen och 19900 på söndagen. ”På bilden ser man c:a 1/10 av ängarna där tranorna finns på dagen. Tranorna känner sig trygga och kan gå så nära som 50 meter från stängslet. På kvällen (efter mörkrets inbrott) när tranorna flugit ut i sankmarkerna och sjön för att sova så sprider man ut flera ton korn på ängarna. Bland tranorna rör sig också t.ex. sångsvanar, gräsänder, krickor.”DSC_0067 DSCN1790

Ska vi elda för Kråkorna?

Energirenovering av miljonprogrammet och våra övriga äldre hus.

ELDA

Naturskyddsföreningen i Västerås är med och arrangerar ett seminarium energirenovering av våra äldre hus. Sveriges regering har satt visionen inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, detta för att höjningen av jordens medeltemperatur skall begränsas till högst 2 grader C. Det är bara 35 år tills att vi skall ha ställt om produktion och konsumtion så att koldioxidutsläppen närmar sig 1 ton per person, från dagens 10 ton.

Sektorn bostäder och service står för närmare 40 % av energian­vändningen i Sverige. Riksdagen har satt som mål att denna skall minska med 20 % till 2020 och 50 % till 2050. Husen som byggts under miljonprogrammet, liksom övriga äldre hus från 60- och 70-talet är i stort behov av en ålders- och slitage renovering. I samband med detta är det också lämpligt att göra en långsiktigt hållbar energirenovering innefattande klimatskalet, d.v.s. fönster, väggar och tak liksom ventilations- och värmesystem. Byggnadens energibehov sänks då när det är som kallast vilket ger den största miljönyttan.

Med kortsiktiga företagsekonomiska kalkyler är det svårt att få lönsamhet för de mer omfattande energiåtgärderna. Dock är dessa åtgärder nödvändiga ur samhällssynpunkt för att vi skall nå klimatmålen. Det behövs troligen både statligt stöd och långsiktiga kalkylmodeller för att få drivkraft till att nå 50 % energieffektivisering i samband med normal åldersrenovering.

Program för kvällen (vissa ändringar/ tillägg kan ske)

18:00 Kenneth Österlund Förbundet Agenda 21och Bengt Jönsson Naturskyddsföreningen Västerås

Thomas Söderberg, biskop Västerås stift .
Klimatsmart och sparad energi. Hur vi tar ansvar för hela livet in i framtiden.

Hans Nilsson, energirådgivare.
”Energieffektivisering är inte svårt – bara komplicerat”.  Bättre styrmedel och bättre affärsmodeller behövs. Snegla t.ex. på England.

Hans Eek, arkitekt, Passivhuscentrum.
Energieffektivisering i verkligheten. Praktikfall.

Sven Ljung, utredare, Byggnads
Hur kan vi upprusta och energieffektivisera våra bostäder för att nå klimatmålen och skapa tusentals arbetstillfällen? Tyskland har en fungerande modell.

Johan Lindahl opinionsbildare/utredare Hyresgästföreningen.
En socialt hållbar övergång till ett klimatsmart boende.

19:55 Paus + fika  (dryck och tilltugg, ej kaffe viket dock finns i automat 1 tr ned)

20:15 Frågor och debatt. Politiker, bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, allmänheten.   a) Intervju med Anna Malmström, energirådgivare Västerås stad
b)Frågor till föredragshållarna och debatt.

20:55 Avslutning

Nu kommer ett nytt nummer av Gröna Draken i brevlådan!

I nya numret av Gröna Draken möter du bland andra Florian och Lola Baumgarten som driver Jädersbruks Ekologiska herrgård. Läs också om Mästerkockarna Amir och Markiz som bjuder på vårsoppa, Gröna Drakens 20-årsfirande samt Arbogas Aspar som får egen trappa. Gröna Draken bjuder dessutom på ett uppslag med tips där man kan möta våren på fina platser i länet.

Gröna Draken ges ut av Förbundet Agenda 21, där Naturskyddsföreningen Västerås är med, och ger handfasta tips och råd om smarta miljöval och vad du själv kan göra för att bidra till en bättre och rättvisare värld.

Gröna Draken finns inom kort även på nätet (www.fa21.se) som blädderbar E-tidning och med över 900 artiklar i ett artikelarkiv.GrD1_14_450px