Vad vi vill åstadkomma

Naturskyddsföreningen i Västerås arbetar för att främja de värderingar som vi som del av Naturskyddsföreningen Riks kommit överens om. Lokalt här i Västerås innebär det många saker. Bland annat  läser och kommenterar vi många remisser från kommunen som rör sådant som på olika sätt påverkar miljö och natur. Det kan handla om byggprojekt eller handlingsplaner för kommunens utveckling. Vi svarar för Naturskyddsföreningen i Västerås, dvs. våra 2500 medlemmars räkning och utgår ifrån riksstyrelsens riktlinjer.

Vi har också ett omfattande program med aktiviteter, utflykter och föreläsningar. Det handlar om allt ifrån svampexkursioner och botaniska utflykter till visningar av naturfilmer eller möten på platser som på något sätt är aktuella i stadsutvecklingen där vi bjuder in politiker för diskussion. Vi försöker också bilda opinion och väcka debatt i natur och miljöfrågor i Västerås.

Nedan kan du läsa vår verksamhetsplan för 2016:

VERKSAMHETSPLAN år 2016

Föreningen planerar att under verksamhetsåret:

•Bedriva vårt arbete med ett AGENDA 21 – perspektiv

•Verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden

•Verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar

•Behandla natur- och miljöfrågor i Västerås kommun

•Behandla remisser angående ovanstående från Västerås kommun, Länsstyrelsen,

Naturskyddsföreningen Riks m.fl.

•Bedriva programverksamhet med utflykter, föredrag, studiebesök, m.m.

•Arrangera aktiviteter som särskilt riktar sig mot barn och ungdomar. Natursnokar startas upp

våren 2016

• Stödja bildandet av ett NF klimatnätverk i Västerås

•På olika sätt bedriva information och väcka opinion om naturskydd och miljövård

•Bedriva PR-verksamhet för Naturskyddsföreningen och värva nya medlemmar

•Verka för att få fler medlemmar engagerade i det lokala arbetet i kretsen

•Verka för att engagera fler nysvenskar

•Bedriva seminarieverksamhet och studieverksamhet i samarbete med Studiefrämjandet

•Samarbeta med länsförbundet i regionala frågor

•Delta i kurser och konferenser som anordnas av riksföreningen och av länsförbundet.

•Fortsätta arbeta med Naturskyddsföreningens prioriterade områden, f.n.

– skog i Nord och Syd

– jordbruk och livsmedelsförsörjning

– klimatförändringar

– miljögifter i samhälle och natur

– marina ekosystem och fiske.

 

Verksamhetsplan-SNF-2016                                                               2016-02-24