Vad vi vill åstadkomma

Naturskyddsföreningen i Västerås arbetar för att främja de värderingar som vi som del av Naturskyddsföreningen Riks kommit överens om. Lokalt här i Västerås innebär det många saker. Bland annat  läser och kommenterar vi många remisser från kommunen som rör sådant som på olika sätt påverkar miljö och natur. Det kan handla om byggprojekt eller handlingsplaner för kommunens utveckling. Vi svarar för Naturskyddsföreningen i Västerås, dvs. våra 2500 medlemmars räkning och utgår ifrån riksstyrelsens riktlinjer.

Vi har också ett omfattande program med aktiviteter, utflykter och föreläsningar. Det handlar om allt ifrån svampexkursioner och botaniska utflykter till visningar av naturfilmer eller möten på platser som på något sätt är aktuella i stadsutvecklingen där vi bjuder in politiker för diskussion. Vi försöker också bilda opinion och väcka debatt i natur och miljöfrågor i Västerås.

Nedan kan du läsa vår verksamhetsplan för 2021:

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2023

Verksamhetsplan 2023