Arbetsgrupper

ARBETSGRUPPER
För att sprida arbetsuppgifterna i föreningen och för att arbeta mer inriktat inom olika områden har styrelsen bildat följande arbetsgrupper:

Handla miljövänligt
Den här arbetsgruppen arbetar främst med Miljövänliga veckan och Klädbytardagen.

Biologisk mångfald
Den här arbetsgruppen arbetar med den årliga kampanjen Rädda bina, Biologiska mångfaldens dag och även arbetet med fagning, florainventering och slåtter.

Stadsplanering
Den här arbetsgruppen granskar kommunens detaljplaner och verkar för en grönare och mer hållbar stad.

Natursnokarna
Natursnockarna är en familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans.

Skogsgrupp
Denna arbetsgrupp, som hör till Naturskyddsföreningen i Västmanland, arbetar för ett hållbart brukande av skogen och skydd av värdefulla skogar.

Maila oss om du vill veta mer om någon arbetsgrupp! vasteras@naturskyddsforeningen.se