Yttrande till MMD angående Västerås Flygplats

Naturskyddsföreningen har yttrat sig till Mark- och Miljödomstolen angående Nya Västerås Flygplats AB.

Naturskyddsföreningen i Västerås har till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt yttrat sig över ansökan från Nya Västerås Flygplats AB om att få utöka antal flygrörelser till 70 500 varav högst 45 500 flygrörelser i Västerås flygplats trafikvarv (till största delen skolflyg).  Nuvarande tillstånd är på högst 55 000 flygrörelser varav högst 25 000 i trafikvarv.

Naturskyddsföreningen har yrkat avslag. Vi yrkar på avveckling av linje- och charterflyg, alternativt skall flygplatsen klimatkompensera genom köp av utsläppsrätter. Utsläppen från svenskarnas utlandsresor uppskattas vara 11 miljoner ton CO2-ekvivalenter dvs c:a 1,2 ton per svensk. År 2040 måste totala utsläppen per svensk vara <2 ton CO2-ekvivalenter för mat, kläder, boende, resande m.m.  Idag är utsläppen om konsumtionsimport inräknas på 10 ton CO”-ekvivalenter. Flygresorna måste minska!

Björnön är ett naturreservat mycket rikt på biologisk mångfald och är Västerås stads viktigaste område för rekreation och friluftsliv. Under våren och försommaren är förändringen i naturen som intensivast och en rik källa till naturupplevelser och avkoppling. Detta gäller även Hässlösundet och Trådarängarna.

Naturskyddsföreningen vill begränsa flygtiderna för skolflyg och allmänflyg med upprepade start- och landningsövningar.  Exempelvis anser vi att för tiden 1 maj – den 31 augusti får flygning endast ske helgfri måndag – fredag kl. 09.00- 16:00 och varannan söndag under perioden 1 juni – 31 juli ska vara helt flygfri.

Naturskyddsföreningen menar att Västerås Flygplats skall komplettera sina bullerberäkningar med bullerkurvor för nivån 40 dBA FBN. Detta är Naturvårdsverkets anvisning för att ta hänsyn till kultur-, natur- och friluftsområden. Västerås stad anser att detta inte behövs. Bullerberäkningarna med kurvor har nu endast utförts för riktvärdena för flygbullernivå (FBN) 55 dB(A) samt maximal ljudnivå 70 dB(A).
Vi vill att flygplatsen redovisa bullerkartor som visar tydligt hur motionsspåren 2,5 km, 5 km och 10 km likväl som naturstigen påverkas.

Läs gärna vidare här, länk –> Yttrande V-ås Flygplats

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.