Våra stora rovdjur i Västmanland

TORSDAG 23 NOVEMBER Hur står det till med våra stora rovdjur (varg, kungsörn, lodjur, järv och björn) i Västmanland? Förändringar och trender, hur påverkas vi av grannlänen? Finns det mål för rovdjuren? Vi får en helhetsbild även om vargen oftast väcker mest debatt. Kom och lyssna och ställ frågor till Daniel Mallwitz från Länsstyrelsen!   Tid och plats: 18:30 – 20:30, Stadsbiblioteket […]

Läs mer

Länsförbundets kretskonferens -medlemmar se hit!

LÖRDAG 18 NOVEMBER Förmiddagen ägnar vi oss åt kretskonferens med information och inspiration. Vi kopplar våra aktiviteter till FN:s globala hållbarhetsmål. På eftermiddagen håller Lisa Silver från Rikskansliet en work-shop om förslaget till nya verksamhetsriktlinjer för Naturskyddsföreningen. Tid: 10:00 – 16:00, fika från kl. 9:30 Plats: Västerås, Slottsgatan 6, Lovisagården Deltagare: Medlemmar välkomna Anmälan: Anna Malmström, […]

Läs mer

Nya remisser finns att läsa!

Nya remisser finns nu på hemsidan under fliken ”Remisser”. Remiss Dp 1829 Granskning Kofotsgatan 2017-10-09 Kommentar: Naturskyddsföreningen i Västerås anser att Kofotsgatan i Erikslund skall utformas så att den kan ersätta den framtida Västerleden. Remiss Dp 1827 Kornknarren 2017-10-09 Kommentar: Naturskyddsföreningen i Västerås anser att detaljplanen  för Kornknarren Råby skall göras om helt.  

Läs mer