Vilda blommornas dag!

Söndag 18 juni Vilda blommornas dag är ett nordiskt arrangemang initierat av de botaniska föreningarna i norden. Tusentals människor går under en och samma dag på blomstervandringar. Kom med du också! Lätt vandring i en av länets artrikaste betesmarker, Vedby Hage, med över 200 kärlväxter och den rödlistade månlåsbräken som flaggskepp. Backsmörblomma, backtimjan och ängsskära är […]

Läs mer