Överklagan på DP1820 Öster Mälarstrand

Naturskyddsföreningen i Västerås överklagade 2016-06-22 Västerås stads beslut att anta detaljplan DP 1820 Öster Mälarstrand. Planen avser att anlägga förskola, skola, idrottshall och bostäder.

Mark- och Miljödomstolen beslutade 2017-04-19 att upphäva byggnadsnämndens beslut och har därmed ansett att Naturskyddsföreningens m.fl. överklaganden varit befogad.

Här ett utdrag ur Naturskyddsföreningens överklagan:

Naturskyddsföreningen står kvar vid sina synpunkter framförda under samrådet och remiss av Dp1820.

Genom att ta bort de två punkthusen och flytta sporthallen upp i det frigjorda området så kan bl.a.:

–          strandskyddet om 25 meter bibehållas

–          betydligt större utomhusyta blir tillgänglig för skolan (den föreslagna lösningen ger endast c:a 10 m2/ barn)

–          det för biologisk mångfald så värdefulla skogsbrynet kan fungera inom det strandskyddade området

–          risken avsevärt minskas för krav i ett senare skede om att kulvertera bäcken p.g.a. önskemål / krav på mer utomhusyta för barnen

–          förslaget att barnen på sina raster fritt skall lämna skolområdet och passera över bäcken för att leka bortom strandskyddat område kan elimineras (tillfördes i Dp för att uppnå den mer vedertagna utomhusytan på 30 m2/ barn).

–          Troliga krav på att täcka bäcken p.g.a. säkerhet för barnen betydligt minskas

 

Hela överklagan kan läsas här: Överklagan Öster Mälarstrand till Miljödomstolen 2016-06-22

 

Naturskyddsföreningen har också framfört att de tänkta punkthusen hindrar solljuset att nå bäcken och skogsbrynet på våren. Den viktiga tiden då livet för biologisk mångfald startar upp.

Läs även våra yttranden vid samrådet och granskningen här:

Remiss-1 Dp 1820 Öster Mälarstrand 2016-01-18

Remiss-2 Dp 1820 Öster Mälarstrand 2016-04-21

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.