Överklagan på DP1820 Öster Mälarstrand

Naturskyddsföreningen i Västerås överklagade 2016-06-22 Västerås stads beslut att anta detaljplan DP 1820 Öster Mälarstrand. Planen avser att anlägga förskola, skola, idrottshall och bostäder. Mark- och Miljödomstolen beslutade 2017-04-19 att upphäva byggnadsnämndens beslut och har därmed ansett att Naturskyddsföreningens m.fl. överklaganden varit befogad. Här ett utdrag ur Naturskyddsföreningens överklagan: Naturskyddsföreningen står kvar vid sina synpunkter […]

Läs mer

Natursnokarträff på Björnön- söndag 23 april!

Nu startar vi upp natursnokarna 2017! VÅRTEMA! I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen tillsammans för att det är så kul. Men också för att vi ska lära känna och förstå mer om naturen och årstidernas skiftningar. Vi samlas vid Björnögården och kommer att promenera en kort slinga, gå på ”lupptäcksfärd”, naturlekar och sedan bjuder […]

Läs mer

Vattenverket, Mälarenergi!

Onsdag 19 april! OBS ändrad plats till vattenverket! Mälarenergi blev tvungna starta en omfattande renovering av reningsverket så alla besök under våren blev inställda eller omflyttade till reningsverket. Det blir en presentation av både vattenverket och reningsverket. Vattenverket ligger på Björnövägen, i kröken före björnöbron. Parkeringsmöjligheter finns. Vårt dricksvatten kommer från Mälaren. Vårt avlopp passerar reningsverket och renat […]

Läs mer