Remiss: Detaljplan 1838 Jakobsberg

Naturskyddsföreningen har tagit del av samrådshandlingarna, deltagit vid samrådsmötet den 18/1 samt gjort besök på platsen för planområdet. Vi har också pratat med naturintresserade boende i området. Vi lämnar i bifogade dokument våra synpunkter. Läs remissen här eller håll utkik under fliken ”Remisser” i menyn, där uppdateras nya remisser kontinuerligt.

Läs mer