DN Debatt. ”Inget av partierna lever upp till de uppsatta klimatmålen”

”Politiken håller inte. Inget av de budgetförslag som lagts fram lever upp till vare sig Parisavtalet eller de klimatmål som partierna enats om. Anmärkningsvärt är bland annat att de rödgröna inte arbetar för grön skatteväxling och att Moderaternas förslag som helhet leder till ökade utsläpp, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.” Läs hela debattartikeln här –> DN Debatt. […]

Läs mer

Västerås gröna områden

Torsdag 24 november Att på olika sätt kunna se och vistas i gröna miljöer har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Västerås stad uppdaterar nu sin Grönstrukturplan. Kom, se, lyssna och för fram dina synpunkter. Tid och plats: 18:30 – 20:30 , Stadsbiblioteket Presentation: Kristoffer Jasinski, Stadsekolog Västerås stad Kontakt / info: Bengt […]

Läs mer

Välkommen till Länsförbundets höstkonferens och extrastämma!

Lördagen den 12 november 2016 i Västerås. Temat för höstträffen är framtidens järnväg och järnvägstransporter i Sverige. Föredrag av Evert Andersson, professor emeritus KTH. Tid finns efteråt för frågor och fördjupande diskussioner. Även icke medlemmar är välkomna. Kallelse till extra stämma. Härmed kallas ombud och intresserade medlemmar till Naturskyddsföreningen i Västmanlands extrastämma. Extrastämman sammankallas med […]

Läs mer

Bli Vett & Watt-utförare -Välkommen ikväll!

Naturskyddsföreningen i Västmanland är medlem av Förbundet Agenda 21 i Västmanland. Vi stödjer nedanstående initiativ och uppmanar er som är intresserade av energi- och klimatfrågor och kan tänka er bli cirkelledare att kontakta Eric Söderberg. Lär ut energifrågor – bli Vett & Watt-utförare  Som Vett & Watt-utförare lär du ut förnybar energi och energibesparing i […]

Läs mer