Klimatprogram för Västerås stad

I juni 2012 antog Västerås stad ett klimatprogram med övergripande mål och vision. År 2020 skall utsläppen av växthusgaser minskat med 60 % jämfört med år 1990. Vidare skall utsläppen av växthusgaser år 2050 understiga ett ton per invånare. I en presentation/ dialog får vi veta hur arbetet går och vad staden, företag, organisationer och […]

Läs mer