Yttrande från oss om Mälarenergi

Svar från Naturskyddsföreningen i Västerås gällande målnummer M 5422 10, slutversion

Klicka ovan för dokumentet i .pdf-format eller läs den viktigaste texten nedan

 

Gällande Mål nr M 5422-10, Mälarenergi AB tillstånd till utbyggnad av kraftvärmeverket i Västerås med en kraftvärmeanläggning.
Yttrande från Naturskyddsföreningen i Västerås:

• Sid 4 aktbilaga 64. Redovisning av redundans sker endast för NID-enheter. Ingen övrig redundans, var eller hur, eller alternativ hantering/ drift redovisas eller omnämns i bilaga 1 och 2. Fläktar, pumpar, mätinstrument, provtagning för manuell analys etc.

• S5 aktbilaga 64. I tabell redovisas uppdelning av tänkta händelser i kategorier efter hur lång tid det kan ta innan normal drift kan återupptas. Denna kategorisering saknas i bilaga 1 och 2 ”kartläggning av risker”. Naturskyddsföreningen anser att denna information skulle underlätta bedömningen och förståelsen av konsekvens.

• S5 aktbilaga 64. Start / stopp av anläggningen innebär oftast högre miljöbelastning än att fortsätta driften med 100 % biobränsle. Naturskyddsföreningen ser positivt på denna princip, men det saknas redovisning av hur stor buffert av biobränsle som finns för denna typ av drift.

Övriga kommentarer och begäran om förlängd prövotid:
Naturskyddsföreningen anser att de stora olägenheterna t.ex. lukt och flugor, som hanteringen av sopor givet under sommarmånaderna, skall medföra att miljödomstolen beslutar om ytterligare prövotid innan slutgiltiga villkor för utsläpp till luft och vattenfastställs. Speciellt centrala Västerås med många boende och verksamheter har drabbats.

Det har tydligt visat sig att anläggningen för mottagning och beredning av sopor inte håller den nivå som stadens invånare kan kräva.

Misstanke finns även att den ökade mängden flugor i staden kan, åtminstone till en del kan bero på avfallsanläggningens utformning och skötsel.

Några konkreta frågor från Naturskyddsföreningen i detta avseende är:
• Planera för differentierad bränsletyp över året? Inga sopor under tiden 15 maj till 15 september?
• Rengör sopanläggningen före 1 juni.
• Undertryck i sopanläggningen genom att luft till panna 6 tas, helt eller delvis, via den och transportbandet bort till pannan. Medför att eventuell kvarvarande lukt går ut på hög höjd och är dessutom ”tvättad”.
• Luftsluss med dubbla portar?

Naturskyddsföreningen är medveten om att Mälarenergi AB arbetar intensivt med dess problem. Anläggningen ligger dock direkt intill centrala Västerås och kan inte problemen lösas fullt ut så bör användning av sopor inte medges eller endast medges del av året, om detta är en lösning. Naturskyddsföreningen anser det därför motiverat med en ytterligare förlängd prövotid innan de slutliga villkoren för utsläpp till luft och vatten fastställs.

Naturskyddsföreningen i Västerås är en ideell natur- och miljöorganisation som har över 2000 st medlemmar.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.