Yttrande från oss om Mälarenergi

Svar från Naturskyddsföreningen i Västerås gällande målnummer M 5422 10, slutversion Klicka ovan för dokumentet i .pdf-format eller läs den viktigaste texten nedan   Gällande Mål nr M 5422-10, Mälarenergi AB tillstånd till utbyggnad av kraftvärmeverket i Västerås med en kraftvärmeanläggning. Yttrande från Naturskyddsföreningen i Västerås: • Sid 4 aktbilaga 64. Redovisning av redundans sker […]

Läs mer

Detta vill vi att partierna i Västerås åstadkommer

Detta dokument som .pdf: Våra krav   Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015 – 2018   2014-08-26   Ett långsiktigt hållbart Västerås.   Naturskyddsföreningen verkar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom naturens ramar. Med hållbart avser vi att våra handlingar som påverkar klimat, miljö och naturresurser är anpassade till […]

Läs mer

Ängen på Vallby friluftsmuseeum

Vi framhärdar att vi vill hjälpa friluftsmuseet och dess volontärer med lieslåtter, hässjning och ängsskötsel. På Ängens dag testade vi liar, pratade och delade ut ängsblommefrön. I morgon Lördag 9 augusti kl 10 slipning av liar uppe vid förvaltargården, där finns en slipsten och en elektrisk. (Till höger när du kommit till lanthandeln från parkeringen.) Kl […]

Läs mer